04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

פיצוי בגין עסקת מכר מקרקעין אף ללא חוזה חתום

בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה בני זוג שהיו במשא ומתן לרכישת נכס בקרית טבעון בסכום פיצוי של 325,000 ₪ בגין התנהלות שלא בתם לב של המוכר, אף שבפועל לא נחתם הסכם ביניהם.

התובעים פנו למוכר שהיה בעל מגרש וזה הפנה אותם לעורך הדין שלו. משיקולי מס סוכם כי המוכר הוא זה שיבנה את הנכס על המגרש והרוכשים בסופו של יום ירכשו את הנכס הבנוי בסכום של כ-2.6 מיליון ₪.

התחייבות הרוכשים נחלקה לשני מסמכים. בשלב ראשון הם הוחתמו על מסמך שכותרתו "הצעה בלתי חוזרת לרכישת הדירה", הפקידו ע"ח העסקה 10% משווי העסקה והוצג בפניהם הסכם המכר המפורט לרבות מפרט. נאמר להם שההסכם ייחתם בהמשך אגב התקדמות הבנייה. יש להדגיש כי רק על המסמך הראשון חתמו הרוכשים ואילו המוכר/הנתבע לא חתם על אף מסמך.

 

.

מספר חודשים קודם למסירת הנכס הבנוי לידי הרוכשים חזר בו המוכר מהעסקה וטען שדווקא הקונים חזרו בהם מאחר שחששו להתחייב ולחתום על ההסכם המפורט מבלי לראות את הנכס הבנוי ולכן ומסיבה זו הוא כמוכר חשש להתחייב למועדים שבקשו הרוכשים.

הרוכשים הכחישו טענתו זו טענו להפרת ההסכם כשלגרסתם גם חלוקת העסקה לשני מסמכים נפרדים משיקולי מס של המוכר אינה פוגעת בתוקפה וכי המוכר הציג בפניהם לכל אורך הדרך מצגים כאילו הוא מחויב לעסקה. לכן דרשו הרוכשים פיצוי.

 

השופט שדן בתיק קבל את התביעה והחליט כי על פי הראיות שהוצגו בפניו כוונת הצדדים אכן הייתה להתקשר בהסכם מחייב בסופה של דרך כשהתובעים שלמו כבר ע"ח העסקה היו מעורבים בשלבי הבנייה ונתבע אף נענה לחלק מבקשותיהם אגב הבנייה.

בית המשפט אף התייחס להעדר החתימה וציין שעל פי הפסיקה דרישת הכתב במקרקעין יכולה להתמלא ממכלול המסמכים שנערכו או הוחלפו בין הצדדים כשבמקרה זה ההצעה וההתחייבות הראשונית אף שנחתמה רק ע"י התובעים/הרוכשים כללה את כל תנאי ההסכם והמפרט ועוה"ד שפעל בשם הנתבע אף אשר את מחויבותו אליה.

השופט הדגיש שאף אם היה מגיע למסקנה שלא נחתם הסכם מחייב, פרישת הנתבע מהמשא ומתן בשלב כה מתקדם מהווה התנהלות בחוסר תום לב המזכה את התובעים בפיצויים.

 

בנסיבות אלה קבע השופט שהנתבע הפר את ההסכם וחייב אותו בפיצויים של 250,000 שקל, ובנוסף פסק לטובת התובעים פיצוי של 75,000 שקל על ״הזמן שבוזבז, על השאיפות והתקוות שלא מומשו ועל הסבל״.

 

מלבד זאת הנתבע חויב להשיב לתובעים חלק מהאגרה ששילמו – 2.5% מסכום הפיצוי שנפסק.

 

ושוב המסקנה המתבקשת: אין לגשת לעסקה, גם לא בשלב של משא ומתן במקרקעין ,ללא ליווי של עו"ד מהימן הבקי בדיני מקרקעין.