04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן


 

        תגובה קשה של בית המשפט להסתה של ילדים        בהליכי גירושים

סיפור עגום שתחילתו במערכת יחסים עכורה בין הורים גרושים וסופו בילדים המתנכרים לאמם נחשף באחרונה בהחלטה מבית המשפט למשפחה בירושלים.

כתוצאה מהסתה מתמשכת מצד האב שהשחירה את דמות האם סירבו שני ילדי הזוג לפגוש את אמם. בנסיבות אלה קבע בית המשפט לפני כחודשיים שהילדים יעברו טיפול רגשי שמטרתו לחזק את הקשר בין הילד לבין ההורה וחייב את האב לעודד את הילדים להתראות עם האם ולשפר את התנהלותם מולה.

המטפל שמונה ע"י בית המשפט קבע תוכנית טיפולית שחייבה שיתוף פעולה של  האבא שאמור היה בין השאר גם להביא את הילדים לטיפול.האב התנגד לתוכנית ולא שיתף פעולה גם לאחר שזו אומצה ע"י בית המשפט.

השופט הזהיר את האב שהחלטות בית המשפט מחייבות ועליו לשתף פעולה גם אם המטפל או דרכי פעולתו אינם נראים לו,במיוחד בהתחשב בעובדה שחל שיפור קל ביחסי הבנים והאם והם שבו להתראות עימה לאחר נתק של חצי שנה.

     בשלב זה ביקשה האם מבית המשפט להטיל סנקציות על האב במטרה לגרום לו         

     לשתף פעולה.

בנסיבות אלה כתב השופט שאין מנוס מלהטיל עליו סנקציות במטרה להביא אותו לציית להחלטות.

השופט הדגיש שהצורך באכיפת החלטותיו בעניין הטיפול והחובה שהוטלה על האב לעודד את הבנים להיות בקשר טוב ומשמעותי עם האם, נועד להגן על הקטינים.

השופט טען  שהאב הוא שהוביל לכך שהבנים פיתחו תסמונת "ניכור הורי" כלפי אמם. מדובר בתסמונת מזיקה מאוד להתפתחותו של הילד, היוצרת אצלו תפיסה חד-ממדית ומעוותת של אנשים ומערכות יחסים, במיוחד בתוך המשפחה.

לדברי השופט, ילדים המפתחים תסמונת של סרבנות קשר לומדים להשתמש במניעת אהבה כמניפולציה וכעונש ומפתחים חוסר אמון כללי וחשדנות בבני אדם. הילדים מעוותים את הדמות והייצוג הפנימיים של ההורה המנוכר ומדובר במצב בלתי נסבל שיוצר אצלם נזקים ומצוקות, ולכן יש לנקוט באמצעים טיפוליים מיידיים כדי לחלצם מהמצב.

יחד עם זאת השופט כתב שיש לבחור באמצעי אכיפה שהפגיעה שיסבו לילדים תהיה מינימאלית. לפיכך, השופט לא הטיל מגבלות על רישיון הנהיגה של האב, סנקציה שעלולה לפגוע באפשרות שלו להסיע את ילדיו לטיפול, ובמקום זאת הורה על עיכוב יציאתו מהארץ ועל הגבלת האפשרות שלו להשתמש בכרטיסי אשראי.

השופט ציין כי בידי האב להביא להסרת ההגבלות האמורות אם ישתף פעולה עם המטפל ויפעל אקטיבית לחידוש קשר טוב ומשמעותי בין הקטינים לבין האם.

       האב חויב בהוצאות של 2,000 שקל.

.