04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

קביעת העתיד בהווה-שינויים עדכניים בחוק 

לאחרונה או ליתר דיוק בתחילת חודש אפריל ,חלו שינויים מהותיים בחוק המחייבים תשומת ליבו של כל אחד מאתנו מאחר ויש בהם כדי להשפיע על אופי ועיצוב חיינו לעתיד, או ליתר דיוק בזמן בו נתקשה או לא נוכל לקבל החלטות  יומיומית ו/או גורליות.

התיקון בחוק שם דגש על חיזוק הרצון של האדם ועל זכותו לקבל החלטות על חייו כאן ומעכשיו ולעתיד.

התיקון כולל שלושה חידושים מרכזיים עליהם יורחב בהמשך:

1.מושג חדש בתחום המשפט הנקרא יפוי כח מתמשך.

2.תיקון והתייחסות שונה למושג "אפוטרופסות" כפי שהיה עד היום.

3.שוב מינוח משפטי חדש הנקרא:"קבלת החלטות נתמכת. "

א.יפוי כח מתמשך

ייפוי כח רגיל במתכונתו דהיום מפסיק להיות תקף בזמן שאדם חדל להיות כשיר מלקבל החלטות. ייפוי הכח המתמשך יוצר כאן ועכשיו כלי לכל אחד מאתנו  להיערך למצב של ירידה ביכולת קבלת ההחלטות ונועד מראש להמשיך ולהיות בתוקף גם במצב בו לא נוכל להיות ברי דעת (משבר פסיכוטי, דמנציה מחלות נירולוגיות וחוסר תפקוד קוגניטיבי).

לאור התיקון כל אחד מאתנו יוכל לקבוע את מיופה הכח ,האם זה יהיה אדם אחד או יותר, באיזה עניינים ונושאים(נושאים רפואיים, נושאים אישיים נושאי רכוש וכד'), לקבוע את אופי ותוכן ההחלטות באמצעות מתן הנחיות מקדימות, לקבוע את מועד כניסתו לתוקף של ייפוי הכח  ובאילו נסיבות ומה מידת הפיקוח או הדיווח שתהא על הפעלתו של ייפוי הכח ועל פעולותיו של מיופה הכח.

החידוש בעניין תיקון זה הוא על הקפדה ודגש על החובה החלה על מיופה הכח לשמור על כבודו זכויותיו וחירותו של הממנה ולפעול בדרך שתאפשר לממנה לשמור על עצמאותו ככל הניתן בהתאם ליכולותיו.

ייפוי כח מתמשך חייב להיחתם בפני עורך דין שעבר הכשרה לכך והוא אמור לאשר במסגרת ייפוי הכח ,כי התרשם שהממנה הוא בעל כשירות להבין את משמעותה של חתימה על ייפוי כח שכזה ובמקרה של ספק על עורך הדין להפנות את אותו אדם למומחה על מנת שזהה יחווה את דעתו בעניין כושרו הקוגניטיבי של הממנה.אסור שלעורך הדין יהיה עניין אישי בייפוי הכח וזה אמור להיות מופקד ע"י עורך הדין או הממנה אצל האפוטרופוס הכללי מיד לאחר חתימתו, וכתנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

מובן שהחוק מפרט עוד נסיבות ופרטים בעניין זה שאין זה המקום לפרט, אולם תפקידו של אזכור זה הוא להפנות את תשומת ליבנו לכלי נהדר שאמור לשמור עלינו בשעה שאנו לא נוכל לעשות זאת.

ב.שינוי בתפיסת המונח "אפוטרופסות"

בשינוי מתפיסת העולם והחוק עד היום ששמו דגש על "טובת האדם" ,התיקון בעניין זה שם דגש על רצונו של האדם. התיקון מבטל גם את חובתו של האדם לציית לאפוטרופוס.

בעקבות התיקון החדש ובשונה מהמצב הקודם במסגרתו אפשר היה למנות אפוטרופוס לכל אדם שאינו יכול לדאוג לענייניו כיום בבוא בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם צריך לתת את דעתו לשני עקרונות :

1.עקרון הצורך-קביעה כי ללא המינוי יפגעו הזכויות האינטרסים והצרכים של האדם.

2.עקרון האמצעי הפחות מגביל-בית המשפט יצטרך להגיע למסקנה לפיה לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס באמצעות חלופות המגבילות פחות את זכויותיו חירותו ועצמאותו של האדם דוגמת ייפוי כח מתמשך או תמיכה בקבלת החלטות. כלומר, האופציה של מינוי אפוטרופוס הפכה לכאורה לאופציה הפחות מועדפת ע"י בית המשפט. מובן שבית המשפט במסגרת החלטתו יצטרך לפרט את נימוקיו בבחירתו באפשרות הפחות טובה כיום לאחר התיקון.

עוד שינוי חשוב הוא שכיום ובמסגרת המינוי יצטרך בית המשפט לפרט באופן מפורש על אילו עניינים חלה האפוטרופסות ולצמצם את המינוי רק לתחום/ים בהם יש צורך במינוי.בית המשפט בהחלטת המינוי אמור לצמצם את תקופת המינוי לפרק הזמן הקצר ביותר שלשמו נדרש המינוי.

דוגמת ייפוי הכח המתמשך והרעיון העומד מאחוריו ,הרי שכיום בגיר יכול במסגרת מסמך לקבוע מי יהיה האפוטרופוס שייקבע לו במידת הצורך ובית המשפט אמור להתחשב בבקשתו זו.

עפ"י התיקון על האפוטרופוס שיתמנה לשמוע את דעת האדם לשתף אותו בכל עניין והחלטה להתייעץ עמו על מנת לברר את דעתו תוך שהוא מוסר לאדם את כל המידע הנדרש לצורך קבלת ההחלטה הנדונה.

במקרים של בקשות למינוי אפוטרופוס לצורך טיפול רפואי מהותי או במקרים בהם הוגשה בקשה בידי אפוטרופוס למתן הוראות לביצוע פעולה רפואית שהאדם מתנגד לה ,יש לאדם זכות לייצוג משפטי ע"י הסיוע המשפטי ללא מבחני הכנסה.

ג. תמיכה בקבלת החלטות.

שוב מדובר בכלי משפטי חדש שייכנס לתוקפו רק באפריל 2018 והוא מאפשר לכל אדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת תמיכה ולווי בהליך קבלת ההחלטות באמצעות מינוי תומך, שיסייע בקבלת המידע ובהבנתו ופירוט החלופות העומדות לאדם אגב סיוע במימוש ההחלטהה ובביטויה כלפי צדדים שלישיים.

התיקון מדגיש שהתומך  לא יקבל את ההחלטות במקום אותו אדם והתיקון מסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות ביחס לכשרותו הכשרתו חובתו ואחריותו של התומך. מסלול זה מקבל עדיפות על פני המסלול של מינוי אפוטרופוס .

 

 

כפי שניתן להבין מדובר בכלים חדשים ומשמעותיים המאפשרים לכל אחד מאתנו להתכונן לגרוע מכל ,ועדיף ורצוי שבהליך שכזה ילווה אותכם עו"ד העוסק ומתמחה בתחום שנים רבות וניסיונו יעזור לכם להפיק את המיטב מחידושים אלה..