04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

עד כמה רישום נכס על שם אחד מהצדדים קובע במסגרת חלוקת רכוש

לאחרונה ניתן בבית המשפט העליון פסק דין שמתייחס לסוגיה זו.

בני זוג נשאו בשנת 1971 (וחלה עליהם הלכת השיתוף).לבני הזוג ארבעה ילדים בגירים .בסוף שנת 2005 עזב הבעל את דירת המגורים המשותפת והמועד לחלוקת הרכוש נקבע בהסכמה ליום 31.12.2005 .

בתחילת נישואיהם העניקו הורי האישה  לבני הזוג דירת מגורים שנרשמה על שמם בחלקים משותפים. דירה זו נמכרה בשנת 1985 ותחתיה נרכש בית פרטי בהרצליה שנרשם בתחילה ע"ש שני בני הזוג בחלקים שווים אך בשנת 1988 מטעמים עסקיים בחר הבעל להעביר את חלקו ללא תמורה לידי האישה,והעברה זו נרשמה בטאבו.

מאוחר יותר נמכר בית זה ותחתיו נרכש בית אחר בת"א שנרשם ע"ש האישה בלבד.למרות זאת בשנת 2014 הגיש הבעל תביעה לבית הדין לענייני משפחה בת"א להצהיר כי מחצית הזכויות בדירה שייכות לו בניגוד לרישום בטאבו וכי העברת הזכויות בזמנו לאישה ללא תמורה נעשתה מטעמים עסקיים ובשל היותו של הבעל עצמאי.

בית המשפט לענייני משפחה קבע שהוכחה כוונת שיתוף כללית בין בני הזוג אשר היו נשואים זה לזו בהרמוניה 35 שנים וכי אין כל אינדיקציה לקרע שיש בו כדי לנשל את הבעל מזכויותיו. עוד נקבע כי לא הוכחה כוונה להחרגת הדירה ממצבת הנכסים המשותפים והבעל המשיך לשאת בתשלומי המשכנתא גם ובזמן שהדירה היתה רשומה כולה ע"ש האישה.

ערעורים של האישה לבית המשפט המחוזי ולאחרונה לבית המשפט העליון-נדחו.

המסקנה

כל פעולה ברכוש בתוך מערכת נישואין או מערכת של ידועים בציבור מן הראוי שתהיה מלווה ביעוץ של עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה.