04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

בעלי כלבים-ראו הוזהרתם

סכסוך שכנים שבמסגרתו היה מעורב כלב הגיע לבית המשפט לאחר שהשכן הכחיש אומנם את התקיפה אבל היפנה את התביעה למול חברת הביטוח שביטחה את הכלב.זו האחרונה חויבה בבית המשפט לשלם לשכן המותקף..
התביעה נגד בעל הכלב וחברת הביטוח "איילון" הוגשה בשנת 2012 בטענה שלקורבן נגרמו נזקים רפואיים ונפשיים משמעותיים בעקבות תקיפה משותפת של הכלב ובעליו. לפי גרסת הקורבן, כשנה קודם לכן הוא ביקש מעובדיו של שכנו להפסיק לחדור לשטחו ולגרום לו נזקים, ובתגובה יצא אליו השכן – הנתבע – יחד עם עדת כלבים, ביניהם רועה גרמני שהסתובב ללא מחסום.
לטענת השכן המותקף הכלב היה מעורב בעימות שהתפתח ואגב כך נשך אותו בבטנו.השכן פונה לבית החולים ואילו הכלב נלקח להסגר.
התובע סיפר כי בעקבות התקיפה הוא נזקק לטיפולים רפואיים רבים, ותיאר כיצד מאדם בריא בגופו ובנפשו, הפך לאדם חולה הסובל מנדודי שינה ואי-יציבות בחייו. לדברי התובע, הוא סובל כיום מנכות רפואית ותפקודית בעקבות הצלקות וסימני הנשיכה.
בעל הכלב טען ששכנו המציא את האירוע הוא בכלל נפצע ממעידה והכלב היה מאובטח במחסום פה כנדרש.
בעל הכלב טען שככל שהוא יימצא אשם על חברת הביטוח שבטחה את הכלב לשאת בנזקים.
חב' הביטוח ניסתה להתנער מאחריותה בטענה שהכלב הוא "כלב מסוכן" כהגדרת מונח זה בפוליסה, שתקף כלבים אחרים בעברו ואף בילה בהסגר בשל כך.
לאחר שמיעת העדויות החליטה השופטת לדחות את גירסת הנתבע שלא היתה עקיבה ולקבל את גירסת התובע, שגירסתו נתמכה גם במסמכים רפואיים.
ואולם, השופטת לא קיבלה את כל הנזקים שטען להם התובע. כך למשל, התובע לא הוכיח כי נגרמו לו הפסדי שכר בעקבות התאונה או כי נגרמה לו נכות כזו שמונעת ממנו לתפקד כרגיל. משכך היא החליטה לפסוק לו פיצוי רק על כאב וסבל, הוצאות רפואיות ועזרת צד שלישי, ובסך הכל 13,000 שקל.
באשר לסוגיית הביטוח, השופטת דחתה את עמדת "איילון", וקבעה כי הפוליסה מכסה את האירוע. השופטת קבעה כי במועד האירוע כלבו של הנתבע עוד לא הוכרז באופן רשמי כ"כלב מסוכן" (דבר שאירע רק לאחריו). בנוסף, השופטת פסקה שהנתבע לא פעל באופן מכוון או חטא ב"רשלנות פושעת", ועל כן, החריגים בפוליסה לא חלים על המקרה.
לבסוף, "איילון" והנתבע חויבו לשלם לתובע את הפיצוי ביחד ולחוד, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,000 שקל. מעבר לכך, הנתבע חויב לשלם לתובע לבדו, סכום נוסף של 3,000 שקל, כפיצוי עונשי על התקיפה. 
המסקנה
אם אתם מגדלים כלב, דאגו קודם לכל לפוליסת ביטוח מתאימה, אמצעי ריסון לכלב וקשר עם עו"ד שעוסק בתחום ויידע להביא את ענייניכם בצורה המיטבית בפני בית המשפט לכל מקרה דומה.