04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

התעכבה והפסידה חוב ארנונה של 106 אלף שקל

עירית ירושלים ניסתה "להתחכם" מול האזרח,שקטה על שמריה הפעילה נגדו הליכי גבייה מנהליים ורק משלא הצליחה לגבות את החוב הגישה תביעה כשהיא עוברת אגב כך את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.

לפני כשנה הגישה עיריית ירושלים תביעה לתשלום חוב ארנונה בסך 106,631 שקל, עבור תקופה בת שמונה שנים, שהחלה אי-שם בשנת. 2000.

לטענת התושב הוא כלל לא ידע על החוב שמקורו לגרסת העירייה התחיל בתחילת שנת 2000 והוא התגבש סופית לאחר כ-8 שנים.
ואכן, בית משפט השלום קיבל את טענתו, ודחה את התביעה. אלא שהעירייה לא השלימה עם ההחלטה, והגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים.

העירייה טענה כי עצם משלוח מכתבי התראה ודרישות תשלום הם בגדר הליכי גבייה מנהליים, שלשיטתה, עוצרים את ספירת תקופת ההתיישנות.
לפי פרשנותה של העירייה, היא רשאית לעבור מנקיטת הליכי גבייה מנהליים לנקיטת הליכי גבייה בדרך של תביעה בבית המשפט, בכל נקודת זמן שתבחר.

התושב מצידו דרש לדחות את הערעור, תוך שציין כי לא ברור לו כיצד ניתן לקבל את גישת העירייה, שלמעשה אומרת שהיא יכולה לנקוט בהליך גבייה מנהלי כלשהו פעם בשבע שנים, ובכך "לחסום לעולמי עד" התיישנות של חובות.

ירושלים

בית המשפט המחוזי הבהיר כי מגבלות הזמן על הגשת תביעות אזרחיות חלות גם על רשויות הנוקטות בהליכי גבייה מנהליים.

השופטת הסבירה כי קבלת פרשנות העירייה, לפיה יש לה זכות להתחיל בהליך גבייה אזרחי לאחר מיצוי ההליך המנהלי, עלולה לגרום למצב בו המועד להגשת תביעה אזרחית יוארך ללא גבול.ולתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לא תהיה כל משמעות.

לדברי השופטת, יש צורך לעודד רשויות לפעול במהירות ובשקדנות ראויה למיצוי זכויותיהן, שכן מדובר באינטרס משותף לרשויות, שתקציבן יגדל, ולמערכות בתי המשפט, שלא ייאלצו לדון בתביעות בגין "חובות ישנים", שעלויותיהן גבוהות יותר ככל שחולף הזמן.
"ככל שרואה הרשות בתוך פרק זמן סביר בנסיבות המקרה כי אין בהליכי גבייה מנהליים כדי להועיל, תתכבד ותגיש תביעתה במהלך תקופת ההתיישנות", כתבה השופטת, תוך שציינה כי משך הזמן בו ננקטים הליכי גבייה מנהליים לפני הגשת תביעה אזרחית אינו נכפה על הרשות, אלא נתון להחלטתה.
לפיכך, השופטת קיבלה את טענת ההתיישנות של המשיב ודחתה את הערעור. העירייה חויבה בהוצאות המשפט של המשיב בסך 1,000 שקל.

מסקנה:

בכל מקרה של מחלוקת בעניין ארנונה מקומית אין לקבל את תכתיבי הרשות להיכנע להליכים דרקוניים ולמהר ולשלם ,אלא עדיף להתייעץ בעורך דין הבקי בתחום זה,ולוודא שאכן התשלום לעירייה צודק ומעוגן בהוראות החוק.