04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

האם ניתן לכרוך תביעה למזונות ילדים במסגרת תביעה המוגשת לבית הדין הרבני

במסגרת ערעורים הדדים שהגישו שני בני זוג לבית המשפט המחוזי בתל אביב החליט כב' השופט שאול שוחט לעשות סדר בסוגיה משפטית זו ואגב סקירה משפטית שנטתה לכאן ולשם הבהיר כי ההלכה  המכונה "הלכת שרגאי" שנקבעה לפני כ-50 שנה שרירה וקיימת: בית הדין הרבני אינו מוסמך לדון בתביעות מזונות ילדים שנכרכו לתביעת גירושין. נקודה. לפני סיום הוא קרא למחוקק לפתור את הסוגיה המורכבת הזו בחוק ברור ונהיר.

מדובר בתביעות הדדיות שהגישו שני בני זוג להם שני ילדים. האישה הגישה בקשה ליישוב סכסוך בבית המשפט למשפחה בתל-אביב ,יומיים לאחר שבעלה חזר לישראל משהייה קצרה בחו"ל, מבלי לדעת שעוד ביום שבו חזר בעלה אץ רץ לבית הדין הרבני והגיש בעצמו בקשה דומה, שצירף אליה את נושאי הרכוש, המשמורת ומזונות הילדים.

משגלתה האישה כי בעלה הקדים אותה היא פנתה לבית המשפט למשפחה בטענה שבעלה נהג בחוסר תום לב כשמסר לבית הדין את הכתובת של דירתם המשותפת לצורך המצאת הזימון לדיון אף שידע שהיא עזבה ומתגוררת אצל אמה, ולכן יש לבטל את בקשתו ולנהל את יישוב הסכסוך בבית המשפט למשפחה.

בית המשפט הסכים שהתנהלות הבעל לקתה בחוסר תום לב אך פסק שבשל "מרוץ הסמכויות" לבית הדין הרבני הסמכות להמשיך ולדון בעניין . עם זאת נפסק כי בית הדין הרבני לא מוסמך לדון בסוגיית מזונות הילדים.

הבעל והאישה לא הסכימו עם קביעות בית המשפט כל אחד מטעמיו. האישה טענה כי חוסר תום הלב של הבעל משליך על כל ההליך שפתח בבית הדין ומכאן שיש לבטל את ההליך שם כולו ולנהלו בבית המשפט לענייני משפחה. הבעל מצדו אגב הסתמכות על פסיקה של בית המשפט העליון ,טען כי ניתן גם ניתן לכרוך ולדון במזונות הילדים בבית הדין הרבני.

השופט שוחט שדן בערעור של שני הצדדים, החליט להשאיר את ההחלטה לגבי הסמכות בכלל הסכסוך על כנה ובכך דחה את ערעור האישה.

לגבי ערעורו של הבעל, השופט ערך סקירה נרחבת בנושא התפתחות הפסיקה והחקיקה בנושא כריכת מזונות ילדים בתביעות גירושין בחמישים שנים האחרונות, ומצא כי לטענות שלפיהן בית הדין הרבני מוסמך כיום לדון במזונות ילדים, אין שחר. השופט שוחט קבע כי לא ניתן לצרף את הנושא לתביעת גירושין כיוון שמדובר בתביעה עצמאית של הילדים אל מול אביהם, ואינה קשורה לגירושי ההורים.

השופט קבע כי הקביעה לפיה לא מדובר בתביעה עצמאית של הילדים מאחר ובפועל היא מוגשת ע"י האם אין בקביעה זו כדי לשנות את "הלכת שרגאי" ובפועל תביעות מזונות של ילדים יידונו תמיד בבית המשפט המחוזי בתוקף היותן תביעות עצמאיות של הילדים למזונותיהם וכל עוד לא תבוטל באופן פוזיטיבי וחד משמעי "הלכת שרגאי" היא תמשיך לחול ולחייב את הפוסקים בעניין.