04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן

זכותה של עקרת בית למוניטין ונכסי קריירה של בעלה באיזון משאבים

 

לאחרונה אישר בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה ואשר מכוחו נדחתה תביעתה של אישה לקבל פיצוי בגין "ההשבחה" של עסקי בעלה והמוניטין שצבר עת היא ישבה בבית וגידלה את חמשת ילדיהם ואילו הוא שהיה המפרנס העיקרי, עשה חייל בעסקיו.

בני הזוג היו נשואים 23 שנה שעה שהאישה מטפחת את הבית ואת הילדים ואילו הבעל טיפח קריירה והגיע לתפקידי ניהול בכירים. הקרע בין בני הזוג אירע מספר שנים קודם להתדיינות המשפטית והסיבות לקרע נחלקו בין בני הזוג. לגרסת הבעל חזרתה של האישה בתשובה היא זו שגרמה לקרע, שעה שלגרסת האישה הבעל בגד בה ובחר ליתן את עינו בנשים אחרות. בסופו של סכסוך הגיעו הצדדים להסכם גירושין ,שחלק ממנו כלל המשך תשלום מזונות חודשיים ע"י הבעל בסכום של 2,300 ₪ לחודש ,עד לפרישתו של הבעל לגמלאות.

בשלב כלשהו וטרם גירושין החליטו בני הזוג לנסות לחזור ולחיות ביחד למסגרת "שלום בית" והקפיאו את ביצוע הסכם הגירושין עליו כבר חתמו.

הניסיון נכשל לאחר זמן קצר ואז משנפתח מחדש הליך הגירושין, שבה וטענה האישה לחלקה בנכסי הקריירה של הבעל וזאת מאחר ולגרסת האישה ההסכם קבע חלוקה שווה של נכסים ולגרסתה במהלך המשא ומתן ביניהם קודם לחתימת ההסכם, לא ויתרה על נכס זה.

האישה הגישה מחדש תביעת רכוש שכללה גם את הטענה ביחס למוניטין ונכסי הקריירה ואילו הבעל בכתב הגנתו לא הכחיש שמגיע לאישה פיצוי בשל פערי ההכנסה ביניהם אך טען שהפיצוי בסך 2,300 ₪ מהווה איזון הרכוש ביניהם בפריט זה. האישה בתשובתה לטיעון זה טענה שהפיצוי הנדון ניתן לה כפיצוי בשל בגידת הבעל בה.

כאמור משדחה בית המשפט לענייני משפחה את תביעת האישה וזו בחרה לערער נדחה ערעורה גם בבית המשפט המחוזי, פה אחד.

בית המשפט המחוזי בהתבססו על טיוטות ההסכם שהוחלפו בין הצדדים קודם לחתימה על ההסכם ועל כך שהאישה לא דאגה לשמור בהסכם על זכותה לתבוע פריט זה, דחה את ערעורה .בית משפט של ערעור הוסיף וקבע כי כושר ההשתכרות אינו מהווה "נכס בר איזון" אלא אמצעי שבית המשפט עושה בו שימוש כשסתום וכמווסת במקרים בהם מוצדק לחרוג מהכלל של חלוקת נכסים שוויונית.

כמו כן בחר בית המשפט של ערעור לפסוק לטובת הבעל הוצאות ושכ"ט בסכום של 12,000 ₪.

מסקנה:

ככל ואכן צודקים ונכונים הם טיעוני האישה ,הרי שניסוח נכון של הוראות הסכם הגירושין יכול היה להפחית את סיכויה לדחיית תביעתה.