04-8624226

ליצירת קשר

שם
טלפון
דוא"ל
תוכן
רישום נכס בהליכי גירושין
לא תמיד הרישום בטאבו תקף בהליכי גירושין
תוקפו של הסכם מקרקעין לא חתום
האם חייב לחתום על הסכם במקרקעין?
משא ומתן וזיכרון דברים במקרקעין
משא ומתן וזיכרון דברים במקרקעין